BREACHING

BREACHING

zestawy pirotechniczne przeznaczone do wejść wybuchowych (breaching). Zestawy oparte na elastycznym polimerze zamiast cieczy czym zwiększają działanie materiałów wybuchowych przy niewielkich ilościach. Skraca czas przygotowania i aktywacji, szybkie, wygodne narzędzie do użycia operacyjnego. Urządzenia posiadają specjalne osłony na detonator do szybkiego, bezpiecznego połączenia.