HazCat 2.0

HazCat 2.0 – zestaw przeznaczony do klasyfikacji, identyfikacji i weryfikacji znanych i nieznanych materiałów/substancji. Umożliwia wykonywanie badań terenowych/polowych.

> Funkcje:

* Łatwe wykonywanie procedur testowych,

* Niezawodny proces wykrywania substancji,

* Ciągłe doskonalenie metod wykrywania,

* Zatwierdzone przez Departament. Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych,

> Zalety:

* Łatwość w użyciu – proste użytkowanie dla nie-chemika,

* Opłacalność – może wyeliminować kosztowne, czasochłonne testy laboratoryjne,