WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Komparator wideospektralny –

Projectina SPECTRA PRO 

Urządzenie do sprawdzania autentyczności –

Projectina DOCUBOX HD 

Urządzenie do sprawdzania autentyczności – 

Projectina INSPEC-8s

Urządzenie do sprawdzania autentyczności –

Projectina INSPEC-6

BIOMETRYCZNY CZYTNIK DOKUMENTÓW
Desko PENTA Scanner®

Urządzenie do sprawdzania autentyczności UWD-12AC

Urządzenia serii UWD-PW3

Urządzenia serii UWD-CD2Z

Urządzenia serii UWD-C2xx

Urządzenie do sprawdzania autentyczności typu UWD-8AC

IDenty chrom®

DOCULUS LUMUS

Urządzenia serii M2xx

Urządzenia serii ML2xx (Lite)

Urządzenia serii HS1xx