WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Oferowane urządzenia są wykorzystywane na I, II bądź III linii kontroli.

Urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów firmy Projectina:

Komparator wideospektralny –

Projectina SPECTRA PRO 

Spectra flex

Zaawansowane urządzenie do kontroli dokumentów –

Projectina SPECTRA FLEX

Projectina VisionX

Mikroskop porównawczy –

Projectina VisionX

Docubox HD nowy

Urządzenie do sprawdzania autentyczności –

Projectina DOCUBOX HD 

Projectina Inspec 8s

Urządzenie do sprawdzania autentyczności – 

Projectina INSPEC-8s

Urządzenie do sprawdzania autentyczności –

Projectina INSPEC-6

Uniwersalne przenośne urządzenia do weryfikacji autentyczności:

UWD-PW3

Urządzenia serii UWD-PW3

 

 

DOCULUS LUMUS

Standardowe ręczne urządzenia do weryfikacji autentyczności:

Urządzenia serii M2xx

Urządzenia serii ML2xx (Lite)

Urządzenia serii HS1xx

Urządzenia serii UWD-CD2Z

HS150

Urządzenia serii UWD-C2xx

Nabiurkowe urządzenia do weryfikacji autentyczności:

Urządzenie do sprawdzania autentyczności UWD-12AC

Urządzenie do sprawdzania autentyczności typu UWD-8AC