TESTY DO DETEKCJI ZAGROŻEŃ I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

TESTY BADD

TESTY PRO STRIPS

TESTY ŻYWNOŚCI API KIT

DETK – TESTY DO WYKRYWANIA STAŁYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

LETK – TESTY DO WYKRYWANIA CIEKŁYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

ZESTAW EXPRAY DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

LIQUID EXPLOSIVE DETECTION – LED

ZESTAW HAZCAT 2.0

ZESTAW HAZCAT 2.0 PRO

ZESTAW DROP-EX

TESTY EXPEN

SEE-THROUGH

DETECT 4 DRUGS – D4D

DRUG DETECTION KIT – DDK

PEN TEST

TESTY DO WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH – SMART II

ZESTAW SWIPE DO POBIERANIA PRÓBEK BIOLOGICZNYCH