OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

OPROGRAMOWANIE DO ODTWARZANIA WYGLĄDU OSÓB NA PODSTAWIE OPISU SŁOWNEGO – EFIT 6