OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

OPROGRAMOWANIE CSIPIX CASE AFIS

OPROGRAMOWANIE CSIPIX COMPARATOR

OPROGRAMOWANIE CSIPIX MATCHER

OPROGRAMOWANIE DO ODTWARZANIA WYGLĄDU OSÓB NA PODSTAWIE OPISU SŁOWNEGO – EFIT 6