KRYMINALISTYKA

OPROGRAMOWANIE CSIPIX CASE AFIS

OPROGRAMOWANIE CSIPIX COMPARATOR

OPROGRAMOWANIE CSIPIX MATCHER

OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA PORTRETÓW PAMIĘCIOWYCH – EFIT 6

WALIZKA KRYMINALISTYCZNA – MASTER EVIDENCE

WALIZKA DAKTYLOSKOPIJNA – MASTER FINGERPRINT KIT

WALIZKA KRYMINALISTYCZNA DO DAKTYLOSKOPOWANIA ZWŁOK

PLECAK KRYMINALISTYCZNY – MASTER CRIME SCENE BACKPACK KIT

KOMORA CYJANOAKRYLOWA AUTOMATYCZNA Safefume™

UNIWERSALNA WALIZKA KRYMINALISTYCZNA BVDA wersja SO-101

UNIWERSALNA WALIZKA KRYMINALISTYCZNA BVDA wersja SO-102

WALIZKA DO POBIERANIA LINII PAPILARNYCH BVDA

WALIZKA KRYMINALISTYCZNA POST MORTEM, BVDA

WALIZKA TRASEOLOGICZNA BVDA

ZESTAW UV, BVDA

MATERIAŁY KRYMINALISTYCZNE BVDA