EOD SPRZĘT PIROTECHNICZNY

KOSZ PRZECIWWYBUCHOWY TS 1000

WYRZUTNIK PIROTECHNICZNY ABP

HBI 120 RĘCZNY SKANER RTG

GUARDIAN przenośny system RTG

ALPHA przenośny system RTG

Robot NERVA-LG

.

Robot NERVA-S

.

KAMERA TAKTYCZNA – Bounce Ball

.

PRZENOŚNY DETEKTOR MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH BIRUCH

SENTINEL – REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV)

GUARDIAN – REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV)

SPEKTROMETR RAMANA SERSTECH 100 INDICATOR

ZESTAWY LINOWO-HAKOWE

BREACHING – SYSTEMY DO WEJŚĆ WYBUCHOWYCH

DETK – TESTY DO WYKRYWANIA STAŁYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

LETK – TESTY DO WYKRYWANIA CIEKŁYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

ZESTAW EXPRAY DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

LIQUID EXPLOSIVE DETECTION – LED

ZESTAW DROP-EX

TESTY EXPEN

TESTER PRZEWODNOŚCI BCT

.

WIDEOENDOSKOP X1000

SYMULANTY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH