DETEKCJA I IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

SPEKTROMETR RAMANA SERSTECH 100 INDICATOR

SKANER LSR-M2

PRZENOŚNY DETEKTOR MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH BIRUCH

DE-TECTOR FLEX

ZDALNY DETEKTOR ZAGROŻEŃ – RAPID

DETEKTOR RAID s2

DETEKTOR SUBSTANCJI CHEMICZNYCH – RAID M100

DETEKTOR ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH – µRAID

MOBILNY SPEKTROMETR MASOWY – E²M

RĘCZNY MIERNIK PROMIENIOWANIA – SVGps