WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

IDenty chrom®

PENTA Scanner

DOCULUS LUMUS

Urządzenia serii M2xx

Urządzenia serii ML2xx (Lite)

Urządzenie do sprawdzania autentyczności UWD-12AC

Urządzenia serii UWD-PW3

Urządzenia serii UWD-CD2Z

Urządzenia serii UWD-C2xx

Urządzenie do sprawdzania autentyczności typu UWD-8AC