WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Komparator wideospektralny – Projectina SPECTRA PRO 

Urządzenie do sprawdzania autentyczności – Projectina DOCUBOX HD 

Urządzenie do sprawdzania autentyczności –  PROJECTINA INSPEC-8s

Urządzenia serii M2xx

Urządzenia serii ML2xx (Lite)

Urządzenie do sprawdzania autentyczności UWD-12AC

Urządzenia serii UWD-PW3

Urządzenia serii UWD-CD2Z

Urządzenia serii UWD-C2xx

Urządzenie do sprawdzania autentyczności typu UWD-8AC

IDenty chrom®

DOCULUS LUMUS