SPRZĘT LOTNISKOWY

RĘCZNY WYKRYWACZ METALI – GARRETT SUPERSCANNER

RĘCZNY WYKRYWACZ METALI – GARRETT SUPERWAND

BRAMOWY WYKRYWACZ METALI – GARRETT PD 6500i

SKANERY RTG DO BAGAŻU PODRĘCZNEGO

SKANERY RTG DO BAGAŻU REJESTROWANEGO

SKANERY RTG CARGO

DE-TECTOR FLEX

SKANER LSR-M2 DO ANALIZY SUBSTANCJI PŁYNNYCH