KRYMINALISTYKA

OPROGRAMOWANIE CSIPIX CASE AFIS

OPROGRAMOWANIE CSIPIX COMPARATOR

OPROGRAMOWANIE CSIPIX MATCHER

OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA PORTRETÓW PAMIĘCIOWYCH – EFIT 6

WALIZKA KRYMINALISTYCZNA – MASTER EVIDENCE

WALIZKA DAKTYLOSKOPIJNA – MASTER FINGERPRINT KIT

WALIZKA KRYMINALISTYCZNA DO DAKTYLOSKOPOWANIA ZWŁOK

PLECAK KRYMINALISTYCZNY – MASTER CRIME SCENE BACKPACK KIT

KOMORA CYJANOAKRYLOWA AUTOMATYCZNA Safefume™